کاکتوس

کاکتوس
آخرین مطالب
قبلا منوهایی در این وبلاگ بودند که تجارب کلاس‌های من را به عنوان یک مربیِ حلقه‌های کند و کاو فلسفی برای کودکان نمایش می‌دادند. همۀ آن منو‌ها و ادامۀ تجربه‌های من به اینجا منتقل شدند.